Scale Drömfångaren

Ett sätt att beskriva Scale HC3’s arkitektur är att likna den vid ett spindelnät. Eller ännu bättre; det liknar en drömfångare som barnen har hängande över sängen när de är små.

Scale HC3 fångar in dina servrar och applikationer som sedan hänger där tryggt och säkert.

Med Scale Move kan fysiska servrar “fångas in” i plattformen helt utan störning för pågående produktion. Kunden bestämmer sedan exakt tidpunkt då kopian av den gamla uttjänta fysiska maskinen skall börja gälla, alltså tidpunkten då den virtualiserade servern som svävar i “drömfångaren” skall ta över arbetsuppgifterna. Helt utan störning.

Längst in i kärnan på drömfångaren finns ett 10GbE bakplan som hanterar all trafik som sker mellan de olika noderna (N1-N4). Trafik som uppkommer då en virtualiserad server skall flyttas från en nod till en annan, eller då en virtuell maskin skriver på sin disk så säkras denna skrivning på minst två noder via bakplanet. Vid läsning sker detta från båda kopiorna samtidigt.

Scale the Dream Catcher

Den unika plattform som Data Resilience erbjuder baseras på Scale HC3. Plattformen är verkligen robust i det att alla delar är dubblerade och sammankopplade på ett sinnrikt sätt där alla vägar till alla resurser är dubblerade. Allt för att underlätta migrering samt service och underhåll med målet att aldrig störa verksamheten och de system som fångats upp i “drömfångaren”.

Den fysiska utrustningen placeras sedan in i en ljudisolerad “möbel” där hela den nyckelfärdiga kompletta virtualiserade miljön ryms. Drömfångaren kan således placeras i en helt vanlig kontorsmiljö.

Fullt utbyggd med 8 noder kan mellan 200 och 400 virtualiserade serverar och applikationer rymmas i detta lilla kraftpaket. Det finns inget billigare eller enklare sätt att köra produktion för 200 virtualiserade servrar på marknaden idag. Nästa bild visar hur detta relativt begränsade utrymme disponeras.

The Dream Catcher Rack layout