Låt mig få presentera: Scale, HC3 och Scribe

Scale Computing har skapat SCRIBE, ett objektlager som är direkt åtkomligt från hypervisorn och som eliminerar behovet av fysiska eller virtuella lagringssystem och SAN. En tidig utgåva av SCRIBE presenterades för några utvalda kunder och partners i San Francisco den 26-28 Augusti 2013.

SCRIBE är enligt Scale en arkitektur som skall ta hyper-konvergensen hela vägen fram till en komplett distribuerad IT infrastruktur helt baserad på mjukvara. SCRIBE skapar ett objektlager som kan användas av en hypervisor för att nå lagrade objekt och passa dem vidare upp till applikationerna.

Enligt företaget så eliminerar SCRIBE den komplexitet som springer ur olika lagringsprotokoll och filsystem och de resurser som krävs för att driva dessa. Kapacitet i befintliga fysiska lagringssystem kan samlas upp i pooler med hjälp av SCRIBE och på detta sätt låta kunderna migrera sin information bort från dessa och in i framtiden.

Jeff Ready, CEO på Scale Computing uttrycker det så här: “Alla dessa protokoll, filsystem och nu virtuella lagringssystem representerar ett förlegat sätt att tänka. Dessa ligger som grund för andras sätt att bygga för framtiden; nästa generations lagringssystem, men de blockerar sig själva, utvecklingen och möjligheten att skapa och leverera en komplett produktionsplattform och infrastruktur som är helt definierad av enbart mjukvara.”

“SCRIBE däremot,” fortsätter Jeff, “eliminerar dessa och ger de virtualiserade applikationerna snabb och direkt åtkomst till sina säkert förvarade objekt utan fördröjning eller avbrott. SCRIBE löser upp den infrastrukturella komplexitet som skymmer sikten mellan applikation och lagring.”

Scale Computing lanserade HC3 för ett år sedan och sammanförde då beräkningskraft, virtualisering och lagring i en lätthanterlig enhet. Företagets omsättning baserat på HC3 försäljning har sedan dess växt med 65% varje kvartal. HC3 är byggd för små medelstora företag och IT generalister, inte specialister.

HC3 bygger på så kallade ”noder” och varje nod innehåller en CPU med 4 kärnor och antingen 1GbE eller 10GbE anslutning till omvärlden. Lagringen baseras på 7.200 varvs 500GB/1TB/2TB SATA diskar och ger möjligheten att bygga system med mellan 2 och 24TB lagringskapacitet. Man kan idag ha max 8 noder i en grupp och dessa kan tillsammans driva upp till 100 VM.

Den senast medlemmen i HC3 familjen heter HC3x och bygger på lite kraftigare enheter, men är fortfarande begränsad till 8 noder. HC3x har en CPU med 6 kärnor och SAS diskar med 600 (15K), 900GB10K och 1.2TB (nearline) kapacitet som bygger upp en plattform med från 2.4TB upp till 14.4TB lagringskapacitet. Det finns inga SSD alternativ i nuläget, men det förefaller vara en helt naturligt tillskott inom en snar framtid.

HC3 kräver inga NAS eller SAN enheter eftersom dess noder innehåller mjukvara för server virtualisering på var och en av noderna, alla med tillgång till en gemensam lagringsyta. Lagringsytan sträcker sig över samtliga noder, men ser ut som den var en lokalt ansluten kapacitet för varje nods respektive hypervisor. Lagringen kan betraktas som lokal direktansluten disk, borta är lagringssystem, SAN och lagringsprotokoll som måste hanteras.

Tanken är att sammanföra alla de skilda komponenterna, noder, lagring, och virtualisering i en enda enhet. Detta sker med Scale Computing’s ICOS mjukvara. Både lagring och beräkningskapacitet ökar då nya noder läggs till, utan störning eller avbrott i produktionen.

HC3 plattformen innehåller bland annat följande funktioner från start:

  • VM failover/omstart då en nod går sönder och måste tas ur bruk.
  • Tunn lagring, och effektiv snap-shot tecknologi
  • Asynkron replikering mellan separata kluster

Var och en av noderna kör en inbyggd hypervisor (KVM). Ett levande VM kan flyttas dynamiskt mellan noderna utan avbrott. Scale säger själva: ”Hypervisorn är mycket tätt integrerad med HC3. Kunden behöver inte köpa virtualiserings licenser separat, och du behöver inte någon utbildning i att använda HC3.”

Att skapa en Virtuell maskin är enkelt via HC3’s grafiska gränssnitt som nås via en standard browser. Här nedan visar Scale Computing’s Produkt Manager Craig Theriac hur det går till att skapa en Virtuel maskin i HC3:

http://youtu.be/wuI1UsX3DeA