Scale Computing lanserar Scribe, ett distribuerat objektlager.

INDIANAPOLIS, IN Scale Computing – Mon, 26 Aug, 2013 8:00 AM EDT

Scale Computing, tillverkaren av den hyper-konvergerande lösningen HC3, annonserade idag sin nya teknik och arkitektur; Scribe.

Scale satsar hårt på att vidareutveckla sitt HC3 till en komplett, distribuerad och helt mjukvaru-definierad lösning. Basen för detta är något som Scale Computing valt att ge namnet Scribe.

Scribe är ett distribuerat skalbart objektlager med direktaccess designat för dagens och framtidens krav inom dynamiska privata och publika molnlösningar.

Scale Computing ger denna veckan utvalda kunder och partners en förhandsvisning av tekniken på Intercontinental Hotel i San Francisco, (från 26 till 28 augusti, dvs i samband med VmWorld).

En betaversion av Scribe utvärderas för närvarande av utvalda kunder.

Till skillnad från dagens lösningar så vilar Scribe på ett intelligent objektlager som varken är en traditionell fysisk eller virtuell lagringsenhet (VSA) utan snarare ett slags distribuerat lagringsskikt med direktaccess från hypervisorn.

Med Scribe elimineras många av de komplexa strukturer, protokoll och lager som vi finner i dagens lösningar. Scribe ger en markant förenkling och därmed en minskad förbrukning av tillgängliga hårdvaruresurser.

Scribe skapar lagringsobjekt som är direkt tillgängliga från hypervisor och applikationer och kan även fungera som en slags hypervisor för lagring: lagringsvirtualisering. Kunderna kan då styra kostnaderna och om de så önskar förlänga livet på äldre utrustning och låta dessa fungera i kombination med det nya objektlagret.

Det blir enklare att röra sig från befintlig traditionell arkitektur vidare mot den vision som Scale talat om i samband med sin HC3: en komplett IT produktionsmiljö helt baserad på mjukvara (CPU/MINNE/NÄT/LAGRING) med generell hårdvara som grund.

Eli Stillings från Summerwind Resorts säger: ” Scribe kommer ha mycket stor påverkan på hur vi planerar vår framtida IT miljö. Kostnad, prestanda och möjligheten att enkelt expandera är helt avgörande för vår verksamhet. Vi ser att Scribe som arkitektur kan komma att både möta och överträffa våra förväntningar i takt med att vår verksamhet växer.”

”Olika protokoll, filsystem och virtualiserade lagringsenheter representerar ett förlegat sätt att se på saken” säger Jeff Ready, VD Scale Computing. ”Alla dessa är fortsatt kärnan i våra konkurrenters försök att skapa nästa generations lösningar, men problemet är att det är just dessa saker som stoppar utvecklingen mot framtidens helt mjukvarubaserade produktions miljöer. ”

Scribe eliminerar helt och hållet dessa och introducerar istället ett alternativ som ger applikationerna direkt tillgång till lagring med prestanda, tillgänglighet och platsspecifika parametrar per objekt. Scribe tar bort all den komplexitet som idag finns kopplad till både lagring och infrastruktur och erbjuder en plattform som är betydligt enklare att etablera än till exempel VmWare och skapar därmed en på det hela taget kraftigt förenklad och därmed kostnads-effektiv IT miljö.