Robust, Kostnads-effektiv och Enkel att hantera.

Känner du dig frustrerad över komplexiteten som kännetecknar modern datadrift och de kostnader som ett traditionellt införande av virtualisering av driftmiljön medför?

Tänk dig en driftmiljö där du helt och fullt kan fokusera på dina applikationer, utan att behöva ta hänsyn till den komplexitet som separata storage system, server hantering, virtualisering och klustring för med sig?

Det är just detta som Scale Computing med sitt HC3 erbjuder: ett nyckelfärdigt system komplett med virtualisering, lagring och hög tillgänglighet sammanfört i en skalbar och kostnads-effektiv platform som är mycket enkel att använda. Scale minskar således kraftigt den osäkerhet och risk som alltid finns associerad med etableringen av en virtuell plattform, eftersom systemet levereras som en fungerande helhet, med alla ingående komponenter anpassade, testade och paketerade.

När du behöver lägga till resurser, lägg helt enkelt till ytterligare en enhet som innehåller både beräkningskapacitet, minne, lagring, och nätverks kapacitet till resurs-poolen.

Systemet bygger på en arkitektur som ger var och ett av de VM (Virtuella Maskiner) som skapas tillgång till en miljö med hög tillgänglighet och redundans. Om en av de underliggande enheterna förloras kommer de VM som kör på denna enhet att automatiskt flyttas över och köra vidare på någon av de övriga enheterna, helt utan manuella ingrepp.

Eftersom varken investering i Virtualiserings mjukvara eller extern lagring fodras, så erbjuder Scale Computing HC3 en låg start-kostnad för att komma igång med den kompletta driftsmiljön, och eftersom komplexiteten i driftsmiljön kraftigt reduceras så minskar även kostnader kopplat till hanetring av systemet kraftigt.

HC3 gör både etablering och hantering av plattformen lika enkel att administrera som en enda enskild server.

HC3 är skapad främst med tanke på medelstora företag och organisationer, speciellt de som ännu inte har tagit ombord virtualisering. Företag som på grund av den kostnadströskel och komplexitet som en sådan etablering innebär inte får tillgång till den nivå av tillgänglighet som normalt erbjuds genom virtualisering och olika typer av SAN lösningar.

Scale Computing HC3 erbjuder ett all-inclusive, komplett system med servrar, lagring och virtualisering i en lätthanterlig och robust plattform.

Scale Computing HC3: ett komplett Data-Center som ryms i en VW Golf…

Scale Computing HC3: Ett komplett Data Center som ryms i en VW Golf.