Låt mig få presentera: Scale, HC3 och Scribe

Scale Computing har skapat SCRIBE, ett objektlager som är direkt åtkomligt från hypervisorn och som eliminerar behovet av fysiska eller virtuella lagringssystem och SAN. En tidig utgåva av SCRIBE presenterades för några utvalda kunder och partners i San Francisco den 26-28 Augusti 2013.

SCRIBE är enligt Scale en arkitektur som skall ta hyper-konvergensen hela vägen fram till en komplett distribuerad IT infrastruktur helt baserad på mjukvara. SCRIBE skapar ett objektlager som kan användas av en hypervisor för att nå lagrade objekt och passa dem vidare upp till applikationerna.

Enligt företaget så eliminerar SCRIBE den komplexitet som springer ur olika lagringsprotokoll och filsystem och de resurser som krävs för att driva dessa. Kapacitet i befintliga fysiska lagringssystem kan samlas upp i pooler med hjälp av SCRIBE och på detta sätt låta kunderna migrera sin information bort från dessa och in i framtiden.

Jeff Ready, CEO på Scale Computing uttrycker det så här: “Alla dessa protokoll, filsystem och nu virtuella lagringssystem representerar ett förlegat sätt att tänka. Dessa ligger som grund för andras sätt att bygga för framtiden; nästa generations lagringssystem, men de blockerar sig själva, utvecklingen och möjligheten att skapa och leverera en komplett produktionsplattform och infrastruktur som är helt definierad av enbart mjukvara.”

“SCRIBE däremot,” fortsätter Jeff, “eliminerar dessa och ger de virtualiserade applikationerna snabb och direkt åtkomst till sina säkert förvarade objekt utan fördröjning eller avbrott. SCRIBE löser upp den infrastrukturella komplexitet som skymmer sikten mellan applikation och lagring.”

Scale Computing lanserade HC3 för ett år sedan och sammanförde då beräkningskraft, virtualisering och lagring i en lätthanterlig enhet. Företagets omsättning baserat på HC3 försäljning har sedan dess växt med 65% varje kvartal. HC3 är byggd för små medelstora företag och IT generalister, inte specialister.

HC3 bygger på så kallade ”noder” och varje nod innehåller en CPU med 4 kärnor och antingen 1GbE eller 10GbE anslutning till omvärlden. Lagringen baseras på 7.200 varvs 500GB/1TB/2TB SATA diskar och ger möjligheten att bygga system med mellan 2 och 24TB lagringskapacitet. Man kan idag ha max 8 noder i en grupp och dessa kan tillsammans driva upp till 100 VM.

Den senast medlemmen i HC3 familjen heter HC3x och bygger på lite kraftigare enheter, men är fortfarande begränsad till 8 noder. HC3x har en CPU med 6 kärnor och SAS diskar med 600 (15K), 900GB10K och 1.2TB (nearline) kapacitet som bygger upp en plattform med från 2.4TB upp till 14.4TB lagringskapacitet. Det finns inga SSD alternativ i nuläget, men det förefaller vara en helt naturligt tillskott inom en snar framtid.

HC3 kräver inga NAS eller SAN enheter eftersom dess noder innehåller mjukvara för server virtualisering på var och en av noderna, alla med tillgång till en gemensam lagringsyta. Lagringsytan sträcker sig över samtliga noder, men ser ut som den var en lokalt ansluten kapacitet för varje nods respektive hypervisor. Lagringen kan betraktas som lokal direktansluten disk, borta är lagringssystem, SAN och lagringsprotokoll som måste hanteras.

Tanken är att sammanföra alla de skilda komponenterna, noder, lagring, och virtualisering i en enda enhet. Detta sker med Scale Computing’s ICOS mjukvara. Både lagring och beräkningskapacitet ökar då nya noder läggs till, utan störning eller avbrott i produktionen.

HC3 plattformen innehåller bland annat följande funktioner från start:

  • VM failover/omstart då en nod går sönder och måste tas ur bruk.
  • Tunn lagring, och effektiv snap-shot tecknologi
  • Asynkron replikering mellan separata kluster

Var och en av noderna kör en inbyggd hypervisor (KVM). Ett levande VM kan flyttas dynamiskt mellan noderna utan avbrott. Scale säger själva: ”Hypervisorn är mycket tätt integrerad med HC3. Kunden behöver inte köpa virtualiserings licenser separat, och du behöver inte någon utbildning i att använda HC3.”

Att skapa en Virtuell maskin är enkelt via HC3’s grafiska gränssnitt som nås via en standard browser. Här nedan visar Scale Computing’s Produkt Manager Craig Theriac hur det går till att skapa en Virtuel maskin i HC3:

http://youtu.be/wuI1UsX3DeA

Scale Computing lanserar Scribe, ett distribuerat objektlager.

INDIANAPOLIS, IN Scale Computing – Mon, 26 Aug, 2013 8:00 AM EDT

Scale Computing, tillverkaren av den hyper-konvergerande lösningen HC3, annonserade idag sin nya teknik och arkitektur; Scribe.

Scale satsar hårt på att vidareutveckla sitt HC3 till en komplett, distribuerad och helt mjukvaru-definierad lösning. Basen för detta är något som Scale Computing valt att ge namnet Scribe.

Scribe är ett distribuerat skalbart objektlager med direktaccess designat för dagens och framtidens krav inom dynamiska privata och publika molnlösningar.

Scale Computing ger denna veckan utvalda kunder och partners en förhandsvisning av tekniken på Intercontinental Hotel i San Francisco, (från 26 till 28 augusti, dvs i samband med VmWorld).

En betaversion av Scribe utvärderas för närvarande av utvalda kunder.

Till skillnad från dagens lösningar så vilar Scribe på ett intelligent objektlager som varken är en traditionell fysisk eller virtuell lagringsenhet (VSA) utan snarare ett slags distribuerat lagringsskikt med direktaccess från hypervisorn.

Med Scribe elimineras många av de komplexa strukturer, protokoll och lager som vi finner i dagens lösningar. Scribe ger en markant förenkling och därmed en minskad förbrukning av tillgängliga hårdvaruresurser.

Scribe skapar lagringsobjekt som är direkt tillgängliga från hypervisor och applikationer och kan även fungera som en slags hypervisor för lagring: lagringsvirtualisering. Kunderna kan då styra kostnaderna och om de så önskar förlänga livet på äldre utrustning och låta dessa fungera i kombination med det nya objektlagret.

Det blir enklare att röra sig från befintlig traditionell arkitektur vidare mot den vision som Scale talat om i samband med sin HC3: en komplett IT produktionsmiljö helt baserad på mjukvara (CPU/MINNE/NÄT/LAGRING) med generell hårdvara som grund.

Eli Stillings från Summerwind Resorts säger: ” Scribe kommer ha mycket stor påverkan på hur vi planerar vår framtida IT miljö. Kostnad, prestanda och möjligheten att enkelt expandera är helt avgörande för vår verksamhet. Vi ser att Scribe som arkitektur kan komma att både möta och överträffa våra förväntningar i takt med att vår verksamhet växer.”

”Olika protokoll, filsystem och virtualiserade lagringsenheter representerar ett förlegat sätt att se på saken” säger Jeff Ready, VD Scale Computing. ”Alla dessa är fortsatt kärnan i våra konkurrenters försök att skapa nästa generations lösningar, men problemet är att det är just dessa saker som stoppar utvecklingen mot framtidens helt mjukvarubaserade produktions miljöer. ”

Scribe eliminerar helt och hållet dessa och introducerar istället ett alternativ som ger applikationerna direkt tillgång till lagring med prestanda, tillgänglighet och platsspecifika parametrar per objekt. Scribe tar bort all den komplexitet som idag finns kopplad till både lagring och infrastruktur och erbjuder en plattform som är betydligt enklare att etablera än till exempel VmWare och skapar därmed en på det hela taget kraftigt förenklad och därmed kostnads-effektiv IT miljö.