Easy Like Sunday Morning.

I had a really nice installation experience at a customer site this Friday that I’d like to share with you. I found the hands on experience from using Scale in a real life situation to be really positive. I am biased, partial and all that, but the feeling remains; this is easy like Sunday morning, compared to other systems I have come across over the years.

Of course, without careful planning and preparation you are bound to fail regardless of system or architecture, and I did arrive well prepared to the site, leaving nothing to chance. Cables where labeled, blue cables for the public IP network and yellow for the back-plane, the system was staged and checked before shipping it out to the customer etc.

I have never though, at any point in my career, been able to leave a site in just under two hours, having delivered a complete infrastructure installation comprising a complete data center infrastructure including servers, virtualization and storage. Un-boxing, racking up, connecting and powering up the four nodes and the two switches was done in two hours.

And the result? A complete virtual infrastructure, ready to be populated by Virtual Machines and any combination of operating systems, be it Windows 2008 R2, Windows 7, Windows 8, RedHat Linux 6.2, Ubuntu 12, what ever your flavor,  just drop ’em in. I takes about 15 minutes to have a working Windows server up and running from an ISO.

And, mind you, this first Windows 2008 R2 server was instantly protected by a resilient, redundant infrastructure that is increadibly easy to understand and operate.

Installation of the Scale HC3 as a whole has been a straight forward experience and the result is a very neat and clean installation that can be easily expanded in the future.

The picture below show the 4 node Scale HC3 demo environment after installation.

 

 

 

Robust, Kostnads-effektiv och Enkel att hantera.

Känner du dig frustrerad över komplexiteten som kännetecknar modern datadrift och de kostnader som ett traditionellt införande av virtualisering av driftmiljön medför?

Tänk dig en driftmiljö där du helt och fullt kan fokusera på dina applikationer, utan att behöva ta hänsyn till den komplexitet som separata storage system, server hantering, virtualisering och klustring för med sig?

Det är just detta som Scale Computing med sitt HC3 erbjuder: ett nyckelfärdigt system komplett med virtualisering, lagring och hög tillgänglighet sammanfört i en skalbar och kostnads-effektiv platform som är mycket enkel att använda. Scale minskar således kraftigt den osäkerhet och risk som alltid finns associerad med etableringen av en virtuell plattform, eftersom systemet levereras som en fungerande helhet, med alla ingående komponenter anpassade, testade och paketerade.

När du behöver lägga till resurser, lägg helt enkelt till ytterligare en enhet som innehåller både beräkningskapacitet, minne, lagring, och nätverks kapacitet till resurs-poolen.

Systemet bygger på en arkitektur som ger var och ett av de VM (Virtuella Maskiner) som skapas tillgång till en miljö med hög tillgänglighet och redundans. Om en av de underliggande enheterna förloras kommer de VM som kör på denna enhet att automatiskt flyttas över och köra vidare på någon av de övriga enheterna, helt utan manuella ingrepp.

Eftersom varken investering i Virtualiserings mjukvara eller extern lagring fodras, så erbjuder Scale Computing HC3 en låg start-kostnad för att komma igång med den kompletta driftsmiljön, och eftersom komplexiteten i driftsmiljön kraftigt reduceras så minskar även kostnader kopplat till hanetring av systemet kraftigt.

HC3 gör både etablering och hantering av plattformen lika enkel att administrera som en enda enskild server.

HC3 är skapad främst med tanke på medelstora företag och organisationer, speciellt de som ännu inte har tagit ombord virtualisering. Företag som på grund av den kostnadströskel och komplexitet som en sådan etablering innebär inte får tillgång till den nivå av tillgänglighet som normalt erbjuds genom virtualisering och olika typer av SAN lösningar.

Scale Computing HC3 erbjuder ett all-inclusive, komplett system med servrar, lagring och virtualisering i en lätthanterlig och robust plattform.

Scale Computing HC3: ett komplett Data-Center som ryms i en VW Golf…

Scale Computing HC3: Ett komplett Data Center som ryms i en VW Golf.

Data Centre In A Box

Are you frustrated by the complexity of the modern data centre and the price of making the move to Virtualization?

Imagine a data centre where you could focus only on your applications, without the complexity of separate storage systems, server management, virtualization and clustering?

That is the expereience delivered by Scale Computing’s HC3: a turn-key, data-centre-in-a -box with virtualization, storage and high availability seamlessly integrated into a scaleable and cost effective system that is easy to manage.

When your environment needs to grow, simply add HC3 nodes to add compute and storage capacity, caching and network connectivity to the resource pool.

The system is architected so that every VM created on HC3 is automatically made highly available. In the event of a node failure, VM’s on that node will automatically fail over to the other nodes in the system without manual intervention.

With no virtualization software to license and no external storage to buy, HC3 lowers out of pocket costs and radically simplifies the infrastructure needed to keep your applications running.

HC3 makes the deployment and management of a highly available and scaleable infrastructure as easy to manage as a single server.

Designed specifically for mid-sized companies HC3 is ideal for those who have not yet adopted virtualization due to the cost and complexity enabling them to run highly available applications.

Scale computing HC3, integrating Servers, Storage and Virtualzation. No Sweat.